General Information

Våre generelle regler gjelder i denne konkurransen. Vennligst les disse.

Hva er en demo?

En demo er et kjørbart program som viser grafikk generert i realtid i samspill med musikk. En demo er ikke en video.

Hvordan deltar jeg?

Du lager en demo, som beskrevet over, for en plattform du selv velger. Vær oppmerksom på at vi dessverre ikke kan støtte alle tenkelige plattformer. Lenger ned i denne teksten finnes en liste over plattformer vi støtter.

Hva skal jeg levere?

Du skal laste opp et arkiv som inneholder alt som trengs for å kjøre demoen. Bruk fortrinnsvis ZIP eller TAR.

Det er tillatt å levere inn mer enn et bidrag.

Hvordan vinner jeg?

Vinneren bestemmes av en avstemning blant deltakerne i kombinasjon med en beslutning fra et dommerpanel.

Avstemningen teller dobbelt av hva dommerbeslutningen gjør.

Premier

Premielista for denne konkurransen finner ut under. I tillegg har vi en del premier, delt mellom denne, og en del andre konkurranser, som vi ønsker å dele ut til bidrag som kanskje ikke når til topps i publikkumsavstemming, men som dommerne våre likevel mener har et godt potensiale. Antallet her er en overraskelse, men det er et betydelig antall premier! Disse premiene kommer i tillegg til 1., 2. og 3. plass.

Times

Competition: Sat Apr 15 21:30Sat Apr 15 21:30 Voting: Sat Apr 15 00:00Sat Apr 15 23:59

Prizes

1st prize – 3000 2nd prize – 1500 3rd prize – 750

Plattformer

Vi støtter følgende plattformer

  • Windows 10. (Maskinen vil ha seneste oppdatering av windows, DirectX og drivere innstallert.)
  • Kubuntu 16.10 (Maskinen vil ha de nyeste grafikkdriverne innstalert. Kontakt Creative om du behøver spesielle bibelioteker innstallert.
  • Amiga (Emulert) (Hvis det er en PPC-demo må du levere en video hvor det fremgår at demoen fungerer. Dette er i tillegg til hva som normalt skal leveres i konkurransen)
  • Atari (Emulert)
  • C64 (Emulert)
  • Nintendo-konsoller (Emulert) (Her er vi avhengig av at vi klarer å få tak i gode emulatorer. Kontakt Creative om du ønsker å levere demo for Nintendo.)
  • .NET 4.0- Java SE (8)- HTML5/JavaScript, GPU-akselerert, WebGL tilgjengelig.


Hvis du ønsker å levere inn en demo for en annen plattform enn de som er listet over, vennligst ta kontakt med Creative så vi kan se om vi kan få på plass nødvendig infrastruktur for å kjøre demoen. Om vi ikke får til å kjøre demoen, så ber vi om at du leverer inn en video som bekrefter at den fungerer, samt at du gir oss en demonstrasjon så vi kan verifisere.

Størrelsesbegrensning

Det er ingen begrensning på størrelse, men lever inn pen og ryddig kode. Så lenge bidraget er sanntidsgrafikk og ikke en videoavspilling, vil det neppe bli avvist.

Spilletid

Demoen skal ikke være lenger enn 8 minutter. Dersom du ønsker å bruke hele tiden bør du ha en veldig interessant demo.Demoen bør være underholdene. Hundrevis av mennesker kommer til å se på konkurransen, men det kan være vanskelig å holde på deres oppmerksomhet.