General Information

Våre generelle regler gjelder i denne konkurransen. Vennligst les disse.

Konkurransesiden for registrering finner du på: https://tghack.no

Hvordan deltar du?
For å delta må du registrere deg med din geekevents-konto. Da vil du få tilgang til alle oppgaver som er lagt ut.
Siden for konkurransen annonseres onsdag 12 april. Klokken 18:00

Hva skal du levere?
Hver enkelt oppgave spesifiserer hvordan man skal oppfylle kravene. Denne formen for hackekonkurranse går ut på å få tak i et flagg i hver oppgave. Flagget har alltid formen `TG17{Flaggtekst her_12345}` i oppgavene, med mindre noe annet er spesifisert i oppgaveteksten. Flagget kan inneholde alle mulige tegn, men det er noe som man kan gjenkjenne, f.eks. en setning eller et ord.

Hvordan vinner du?
Du får tildelt poeng per løste oppgave. Vinnerne er laget med høyest antall poeng. Hvis to lag har samme poengsum, er det den som fikk poengsummen først som vinner.

Viktig juridisk informasjon
Hacking av systemer og nettverk uten tillatelse er ulovlig. Vi oppfordrer ikke og tolerer ikke misbruk av systemer eller å bryte seg inn i systemer som en ikke eksplisitt har fått tilgang til. Denne konkurransen er ment for å lære om metoder og teknikker slik at man kan beskytte seg mot dem, ikke for å bruke dem mot andre.

Uakseptabel oppførsel
Du skal kun jobbe mot mål som oppgavene leder deg til. Du skal ikke under noen omstendigheter angripe datasystemer, nettsider eller andre infrastrukturer utenfor de spesifikke oppgavene i denne konkurransen.

Du skal heller ikke angripe infrastrukturen til konkurransen, inkludert, men ikke begrenset til, konkurransens nettside og/eller relaterte utstyr.


Fair play/rettferdig deltakelse
Selv om dette er en konkurranse mellom deltakere, er det ikke tillatt å sabotere, forstyrre, ødelegge eller på noen måte hindre andre deltakeres fremgang.Hold på hemmelighetene

Det er ikke tillatt å dele ut løsninger eller hjelpe andre lag med å finne løsninger. Det er tillatt å diskutere oppgaver med andre lag, f.eks. fortelle om verktøy som kan brukes.

Diskvalifikasjon
Brudd på nevnte regler vil resultere i umiddelbar diskvalifisering. Arrangørene av konkurransen bestemmer hva som kvalifiseres som brudd på reglene. Diskvalifikasjon av en deltaker er endelig og er ikke åpen for klager.

Times

Competition: Wed Apr 12 18:00Sat Apr 15 18:00

Prizes

1st prize – 3000 kr 2nd prize – 1500 kr 3rd prize – 750 kr

Våre generelle regler gjelder i denne konkurransen. Vennligst les disse.