General Information

Våre generelle regler gjelder i denne konkurransen. Vennligst les disse.

TGPC (The Gathering Programming Championship) er en konkurranse som handler om å sanke poeng ved å løse oppgaver.  Oppgavene skal løses ved programmering på en moderne datamaskin i de vanligste operativsystemene (Windows, Linux, OS X).


Oppgavene finner du på https://competitions.gathering.org/tgpc

TGPC-regler

  • Lovlige programmeringspråk er C, C++, Go, Java, Javascript, PHP og Python.

  • En, to, tre eller fire deltagere per lag.

  • Kjørbar kode.

  • Korrekt resultat.

Hvordan delta

  • Compoen består av mange oppgaver.

  • Alle oppgavene har poeng.

  • Løs og lever inn minst en oppgave for å delta.


Målet med TGPC er å få flest mulig poeng ved å løse flest mulig oppgaver rett (kjørbar kode, riktig resultat). Det er derfor mange oppgaver med varierende poengsum og vansklighetsgrad.

Innlevering

  • En tekstfil med kode som tydelig viser hvilket språk den er skrevet i, spesielle krav til kjøring må også komme tydelig frem.

  • C-språkene: Kompilatorparametre som kommentarer.

Hvordan vinne
Den med høyest poengsum vinner. En deltaker får poeng ved å løse oppgaver og levere inn koden, hvis koden blir verifisert får deltakeren poeng. Summen av verifiserte innleveringer er det du konkurrerer med.

Deltakeren må levere inn egenprodusert kode.


Spørsmål kan stilles i #tgpc på Discord.

Times

Competition: Wed Apr 12 18:00Sat Apr 15 18:00

Prizes

1st prize – 3000 kr 2nd prize – 1500 kr 3rd prize – 750 kr

Våre generelle regler gjelder i denne konkurransen. Vennligst les disse.