General Information

Våre generelle regler gjelder i denne konkurransen. Vennligst les disse.

Rocket League er et kjøretøybasert fotballspill utviklet og utgitt av Psyonix. Spillet ble først lansert for Microsoft Windows og PlayStation 4 i juli 2015 deretter ble det portet til Xbox One, OS X og Linux i 2016.  Spillet blir beskrevet som "fotball, men med rakettdrevne biler", og har en til fire spillere tildelt til hver av de to lagene, ved hjelp av rakettdrevne biler er målet å skåre ved å få en ball inn i motstanderens mål, den med flest mål når kampen er over er kåret som vinner . Spillet inneholder single-player og multiplayer modus som kan spilles både lokalt og på nettet, inkludert cross-platform spill mellom PlayStation 4 og Microsoft Windows-versjoner. Senere oppdateringer for spillet aktivert muligheten til å endre regler og å velge nye spillmoduser , inkludert moduser basert på ishockey og basketball.

Turneringen på The Gathering 2017
Sted: The Gathering 2017, Vikingskipet Hamar, Norge
Turneringens format: Double Elimination
Spots: Plass til 64 lag

Velkommen til Rocket League på The Gathering 2017. Turneringen vil være en rask cup over en dag for å vise frem dette raske og morsomme spillet. Turneringen vil være åpen for alle med en gyldig billett til The Gathering 2017 og for både de som ønsker å spille med en Playstation eller PC. Vi vil ha rom for opp til 32 lag totalt, så vær rask når påmeldingen åpner. 

Tidsplan for kamper:
Spilles fortløpende fra lørdag kl 12:00

Kontakte turneringens ansvarlige og andre lag eller spillere:

Om du behøver kontakt med turneringens dommere, lag eller spillere kan du gjøre dette via Discord-kanalen #rocket-league på the gathering sin Discord server. Dommerne kan også nåes i game desken i sør-svingen av vikingskipet.  Bruk følgende link for å koble deg til Discord:


Mer informasjon om turneringen vil bli publisert på denne siden så raskt som mulig, vi anbefaler at du holder deg oppdatert ved å besøke denne siden så ofte som mulig.

Times

Registration: Fri Apr 14 01:00Sat Apr 15 10:00 Competition: Sat Apr 15 12:00Sat Apr 15 23:00

Prizes

Regler Rocket League 3v3

1) Generelt

A)

Turneringens dommere/administrator er vil ha siste ord i alle situasjoner. Avgjørelser tatt av en administrator overstyrer alle regler i dette dokumentet.

B)

Administrator for Rocket League er:

Morguez (Carlos Sebastian Nuñez) Hippiebeard (Tommy Haaland)

C)

Administrator og Dommere har rett til å endre, tilføye eller fjerne regler i dette dokumentet på et hvilket som helst tidspunkt uten å informere deltakerne. Vi oppfordrer deltagere til å sjekke reglene regelmessig for å være sikker på at man følger de mest oppdaterte reglene til enhver tid.

D)

Ved å melde deg på turneringen, godtar du og bekrefter at du har lest reglene, og at du er innforstått med at administrator og dommeres endelige bestemmelser er gjeldende.

2) Turneringens format

A)

Spillformat – 3 mot 3

B)

Kampvinner – det laget som scorer flest mål, eller der det andre laget gir opp.

C)

Lag sammensetning – Et lag må bestå av minst 3 spillere, og kan maks bestå av 5 spillere (3 spillere og 2 innbyttere). Alle spillerne må være deltakere og ha gyldig billett arrangementet for å delta.

D)

Lag/spillere må være klar til kamp (inkludert oppsett av utstyr) minst 30 minutter før kampstart, lagleder må også være tilgjengelig i rocket leagues discord kanal på TG sin server minst 30 min både før og etter en kamp.

3) Kampinnstillinger

A)

Server: Europe

B)

Spillere per lag: 3

C)

Kampmodus: Privat kamp

D)

Format: Best av 3, finaler er best av 5.

E)

Tid per kamp: 5 minutter

F)

Arena: DFH Stadium.

4) Privat kamp opprettelse/tilkoblings-prosedyre

A)

Laget som er nevnt først i kampen (Hjemmelag) skal alltid opprette den private kampen.

B)

Opprettelse av kampen

Velg "Play Online"

Velg "Create Private Match"

Sørg for at "Joinable by" valget er satt til "Name/Password"

Verten lager et navn og et passord som spillerne kan koble til med (Navnet og passordet finnes i kampinformasjonen på turneringens undersider)

Vertens medspillere og motstandere velger "Play Online" -> Velg "Join Private Match"

Spillerne skriver inn det samme navnet og passordet som kampen ble opprettet med.

Alle spillerne må være i kamp-lobbyen før man velger lag.

Hjemmelaget velger alltid oransje/rødt lag, og bortelaget velger alltid blått lag.

Kampen vil heretter begynne.

5) Kommunikasjon

A)

Hvert lag må ha en lagkaptein. Lagkapteinen vil være ansvarlig for all kommunikasjon mellom laget, andre lag og administrator/dommere.

B)

Lagkapteinen må være tilgjengelig i rocket league kanalen på TG sin Discord minst 30 minutter før og etter hver kamp.

C)

Hvis et problem oppstår innad i laget med enten utstyr, strøm eller nettverk, er det lagkapteinens ansvar å kontakt administrator for å informere om problemet. Hvis man ikke har mulighet til å kontakte dommere/administrator digitalt så er det også mulig å kontakte "Game Desk" for hjelp i sør-svingen av vikingskipet.

D) Informasjon til å koble til discord finnes på informasjons siden for turneringen

6) Viktige regler

A)

Det er alltid det laget som er nevnt først i kampoppsettet som skal være vert for kampen, og er også det laget som er ansvarlig for å sørge for at motstanderens lagkaptein har kampnavnet og passordet.

B)

Lagene vil bli plassert tilfeldig i turneringen.

C)

Dersom det skulle oppstå et problem før det første målet er scoret eller 30 sekunder har passert, vil kampen bli laget på nytt. Motstander-laget og administrator må informeres umiddelbart og et skjermbilde må tas.

D)

Dersom en kamp blir laget på nytt, må hver deltaker velge samme kjøretøy som de valgte i den originale kampen.

E)

Når kampen er ferdigspilt, må lagkapteinen fra begge lag ta et skjermbilde av resultatet, disse må lagres i minst 30 dager etter turneringens slutt.

F)

Hver lagkaptein må lagre reprisen etter hver kamp. Dette vil være det offisielle beviset av kampresultatet.

G)

Dersom det skulle skje noe med serveren eller med utstyret som gjør det umulig å fortsette kampen, så må lagkapteinene kontakte administrator på Discord umiddelbart. Dersom Discord ikke er tilgjengelig, så ta kontakt med administrator ved game-desk.

H)

Det forventes at lagkapteinene har lest og forstått alle reglene, og informerer laget sitt om reglene. Å ikke kjenne til reglene vil ikke bli godtatt som en unnskyldning under noen omstendigheter.

I)

Tilskuere må ikke kommunisere med spillerne. Spillere som blir tatt i å kommunisere med en tilskuer vil umiddelbart bli diskvalifisert fra turneringen.

J)

Du skal vise god sportslig oppførsel til enhver tid, mer om dette under punkt 7.

K)

Administrator har alltid siste ord i en diskusjon.

L)

Lagene

Alle spillere som skal delta må registrere seg på den offisielle hjemmesiden til turneringen.

En spiller kan bare delta for ett (1) lag. Spillere som deltar i turneringen for mer enn ett (1) lag vil føre til umiddelbar diskvalifikasjon for begge lagene som han har spilt for. En spiller er også deltagende i ett lag når spilleren er innbytter/reserve

M)

Kampene

Administrator bestemmer når kampene vil bli spilt. Dersom lagene mangler en eller flere spillere når en kamp er planlagt å starte så vil de tape på "walkover".

Alle lag må møte opp minst 30 minutter før kampen er planlagt å starte, og kampen må startes på dette tidspunktet eller før.

N)

Tilskuere

Ingen andre enn administrator har lov å være tilskuer i en kamp, med mindre administrator godkjenner det.

Administrator har lov å være tilskuer om nødvendig.

O)

Misbruk og utnyttelse

Bug utnyttelse: Utnyttelse av kjente eller nyoppdagede bugs under kampen vil resultere i diskvalifisering av laget som utnyttet bugen(e).

Spillere som bevisst forlater kampen uten offisiell godkjennelse fra en administrator vil ikke bli tildelt en pause for laget deres, og laget må fortsette å spille uten dem. Denne regelen utgår dersom frakoplingen er forårsaket av nettverk eller systemfeil. Det er lagkapteinens ansvar å sørge for at grunnen til frakoplingen blir offisielt rapportert til administrator snarest mulig.

Spillere som pauser kampen uten en god grunn vil medføre en offisiell advarsel og i verste fall diskvalifisering ved gjentakelse.

P)

Bruk av juks som vil gi ett av lagene en urettferdig fordel er ikke tillatt og vil føre til diskvalifisering. Eksempel: Tredjeparts programmer som "Shoutcaller" var tidligere.

eller andre ting som gjør at spillet krasjer eller stopper.

Q)

Gjenskaping av kamp

Dersom en administrator sier at kampen skal lages på nytt, så skal den lages på nytt.

En kamp vil kunne bli gjenskapt dersom ett av disse tilfellene skulle forekomme og en administrator/dommer ber lagene starte kampen på nytt:

1) Server problemer som gjør det umulig å spille

2) Live-sendingen går ned

3) Strøm og nettbrudd

4) Medisinske problemer

R)

Klage

Dersom du tror at et lag du har spilt mot har jukset, må du sende inn en skriftlig klage om dette og legge frem de bevis du har senest innen én (1) time etter kampslutt. Administrator vil se på saken din individuelt og gir dere tilbakemelding angående resultatet.

Om en administrator kjenner en eller flere spillere på et lag i en klagesak, vil denne spesifikke administrator ikke behandle saken, dersom en annen administrator er tilgjengelig.

S)

Spillversjon

Alle spillere må installere den nyeste versjonen av spillet for å delta i turneringen. Oppdateringer må være installert før turneringen begynner, slik at vi unngår forsinkelser.

7) Juks

A)

Advarsel: Etter én (1) advarsel har blitt gitt, vil kampen fortsette. Om et lag får mer enn én (1) advarsel i løpet av en kamp, vil det laget bli diskvalifisert fra turneringen.

B)

Tap av kamp: Dersom et lag blir straffet for en overtredelse (f.eks. brudd på "Gentleman's Rules" vil de tape kampen, uavhengig av resultatet.

C)

Diskvalifiseringer: Et lag som blir diskvalifisert vil bli utestengt fra turneringen. De vil ikke få muligheten til å delta i flere av turneringens kamper.

D)

Planlagt frakopling: Enhver spiller som blir koblet fra klienten uten å koble seg til på nytt, med intensjoner om å få gjenskapt kampen, gjør så laget deres taper den aktuelle kampen.

E)

Ingen "keybinds" eller makroer tillatt, dette gjelder men er ikke begrenset til bruk av makro-knapper på noen som helst måte for å utføre en kommando utenfor klienten.

F)

Gentleman's Rules

Brudd på disse reglene er et mindre regelbrudd og vil bli behandlet individuelt avhengig av seriøsitets-grad.

(1) Ingen skriving i "ALL-CHAT", ufine ord eller unødvendig chat.

(2) Du skal ikke være involvert i noen form for truende oppførsel, verken i eller utenfor spillet.

(3) Om en enkelt spiller på laget ikke følger reglene kan det føre til utestengelse av hele laget fra turneringen.

8) Advarsler og diskvalifiseringer

A)

En spiller vil få en advarsel dersom han gjør følgende:

Ikke følger det som blir sagt av game-administrator.

Komme for sent eller ikke dukker opp til en kamp.

Stygg språkbruk og/eller dårlig oppførsel.

B)

En spiller kan bli diskvalifisert for en av følgende grunner:

Få mer enn en (1) advarsel.

En hvilken som helst skremmende oppførsel, mobbing eller vold (fysisk eller verbalt) mot noen av deltakerne, tilskuere eller game-administrator.

Ved bruk av cheat eller andre urettferdige spill-taktikker (f.eks. forstyrre motstanderen, fysisk blokkering, bug-exploits, etc.)

Feilinformere en dommer/administrator.

Ikke være tilstede når en kamp skal starte.

Team name
Laget som må ha sensurert navn
Estrella Grillchips
Minds of Logic
Otta Fisk & Disel
The Two Inch Pringels
The Fiddlers
Casted Oath
Undervansskvadronen
Initial D - hadde for langt navn
Strangers With Candy
Casanova
Gjøvik Memes og Grill