General Information

Våre generelle regler gjelder i denne konkurransen. Vennligst les disse.

Overwatch er et lag-basert multiplayer first-person shooter videospill utviklet og utgitt av Blizzard Entertainment. Det ble utgitt mai 2016 for Microsoft Windows, PlayStation 4 og Xbox One.

Overwatch plasserer seks pillere i to lag, hvor hver spiller kan velge en av flere forhåndsdefinerte helte-karakterer med unike ferdigheter, attributter og evner; disse heltene er delt inn i fire klasser: Offense, Defense, Tank og Support. Spillere på et lag arbeider sammen for å sikre og forsvare kontrollpunkter på et kart og / eller eskortere en nyttelast over kartet innenfor en begrenset tidsperiode. Spillerne kan få kosmetiske belønninger som ikke påvirker spillets gang, slik som nytt utsende til sine helter og seiers positurer. Spillet ble lansert med uformelt spill i fokus, men Blizzard har nå lagt til konkurranse rangert spill perfekt for en turnering på The Gathering. 

Turneringen på The Gathering 2017
Sted: The Gathering 2017, Vikingskipet Hamar, Norge
Turneringens format: Gruppespill + Sluttspill
Deltagende lag: 64 lag

Velkommen til Overwatch på The Gathering 2017. Turneringen vil være åpen for alle med en gyldig billett til The Gathering 2017. 

 • Alle seks spillere i kampen må være deltakere på The Gathering.
 • Alle laget må være registrert innen onsdag 13. April kl 21:00. 
 • Ved problemer/spørsmål underveis, før eller etter kampen, brukes discord eller gå til Game desk ved akutte situasjoner for å kontakte admin.
 • Begge lag har ansvar for og skal rapportere inn kampresultatet umiddelbart etter at den er ferdigspilt.
 • Kartene velges gjennom en veto-prosess mellom motstanderlaget, lagene blir selv enig om hvem som starter valget. Om man ikke blir enig gjøres det ved “flip a coin”.
 • Alle lag er pliktig å lagre demo / record fra hver kamp tilfelle det oppstår konflikter.
 • Lagre opptak/skjermbilde etter hver kamp i tilfelle det oppstår uenigheter. Skjermbildene bør inneholde både lagoppstilling og resultat
 • Det er ikke tillatt med trener eller noen andre koblet til via spectate, unntatt Game admins eller eventuelle castere.
 • Alle anklager om juks skal være veldokumenterte og diskuteres med game admins.
 • Regler kan bli endret til en hver tid, og dere plikter til å holde dere oppdatert.

 • Tidsplan for kamper:
  Endring i tidsskjema kan komme etter mengden påmeldinger

  Gruppespill Runde 1 - Torsdag 13.04 kl 13:00
  Gruppespill Runde 2 - Torsdag 13.04 kl 14:30
  Gruppespill Runde 3 - Torsdag 13.04 kl 16:00
  Gruppespill Tie Breakers - Torsdag 13.04 kl 17:00
  Sluttspill Runde 1 - Fredag 14.04 kl 12:00
  Sluttspill Runde 2 - Fredag 14.04 kl 15:00
  Sluttspill Runde 3 - Fredag 14.04 kl 18:00
  Bronse finale - Lørdag 15.04 kl 12:00
  Grand Finals - Lørdag 15.04 kl 15:00

  Kontakte turneringens ansvarlige og andre lag eller spillere:

  Om du behøver kontakt med turneringens dommere, lag eller spillere kan du gjøre dette via Discord-kanalen #overwatch på the gathering sin Discord server. Dommerne kan også nåes i game desken i sør-svingen av vikingskipet.  Bruk følgende link for å koble deg til Discord:


  Mer informasjon om turneringen vil bli publisert på denne siden så raskt som mulig, vi anbefaler at du holder deg oppdatert ved å besøke denne siden så ofte som mulig.

  Times

  Registration: Sun Mar 12 21:00Wed Apr 12 21:00 Competition: Thu Apr 13 10:00Sat Apr 15 19:00

  Prizes

  1st prize – 20000,- NOK 2nd prize – 10000,- NOK 3rd prize – 5000,- NOK 4th prize – 2500,- NOK 5th prize – 1000,- NOK 6th prize – 1000,- NOK 7th prize – 1000,- NOK 8th prize – 1000,- NOK

  Litt praktisk informasjon og viktige regler:

  • Alle seks spillere i kampen må være deltakere på The Gathering.

  • Alle laget må være registrert innen onsdag kl 21:00.

  • Ved problemer/spørsmål underveis, før eller etter kampen, brukes discord eller gå til Game desk ved akutte situasjoner for å kontakte admin.

  • Taperlaget har hovedansvaret for å rapportere score umiddelbart etter kampen er slutt, blir ikke dette gjennomført innen rimelig tid skal vinnerlaget rapportere scoren.

  • Kartene velges gjennom en veto-prosess mellom lagene denne skjer på OWdraft.com, her settes “Starting team” til “Random”. Laget som begynte begynte veto-prosessen som nr.2 velger hvilken side de vil starte på.

  • Alle lag er pliktig å lagre demo / record fra hver kamp tilfelle det oppstår konflikter.

   • Lagre opptak/skjermbilde etter hver kamp i tilfelle det oppstår uenigheter. Skjermbildene bør inneholde både lagoppstilling og resultat

  • Det er ikke tillatt med trener eller noen andre koblet til via spectator, unntatt Game admins eller eventuelle castere.

  • Alle anklager om juks skal være veldokumenterte og diskuteres med game admins.

  Kapittel 1. Innledende bestemmelser

  1.2. Generelt

  1. Turneringens dommere/administrator er "Game-Crew". De vil ha siste ord i alle situasjoner. Avgjørelser tatt av en administrator overstyrer alle regler i dette dokumentet.

  2. Administrator for Overwatch på The Gathering er:

   1. Vanon / Sakiko [Erik Vågslid]

   2. Denthey [Ole Jørgen Holte]

  3. Administrator har rett til å endre, tilføye eller fjerne regler i dette dokumentet på et hvilket som helst tidspunkt uten å informere deltakerne. Vi oppfordrer dere til å sjekke reglene før hver kamp for å være sikker på at dere følger de mest oppdaterte reglene til enhver tid.

  4. Ved å melde dere på turneringen, godtar dere og bekrefter at dere har lest reglene, og at dere er innforstått med at administrator har siste ord i konkurransen.

  5. Lagsammensetning – Et lag må bestå av minst 6 spillere, men maks 8 spillere (6 spillere og 2 innbyttere), og alle spillerne må være deltakere på The Gathering 2017, og må være klare når kampen deres skal starter.

  1.3. Definisjoner

  1. Det er fire spillmoduser i Overwatch:

   • Assault

   • Escort

   • Control

   • Hybrid

  2. Seier Betingelser:

   • Assault: Det laget som sikrer flest kontrollpunkt innen tiden utløper

   • Escort: Laget som får payloaden til det siste kontrollpunktet raskest. Om ingen lag når det siste kontrollpunktet, vil laget som får payloaden lengst vinne

   • Hybrid: Består av seier betingelser fra både Assault og Escort

   • Control: Spilles som best av fem. Laget som sikrer tre kontrollpunkt vinner.

  3. Med kamp menes et bestemt antall runder som tilsammen utgjør én kamp. En kamp avsluttes når et av lagene har oppnådd seier i majoriteten av rundene der det er spesifisert et oddetall mengde runder. Der lagene spiller et bestemt antall runder regnes kampen for avsluttet når alle rundene er ferdigspilt

  Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

  2.1. Bestemmelser

  1. Lag plikter å være klar 15 minutter før kampen.

   1. Oppvarming kan foregå frem til senest 15 minutter før kampstart.

  2. En kamp skal begynne til fastsatt tid.

  3. Når et lag forstår at det ikke ville være spilleklart til fastsatt kamptidspunkt, skal det omgående informere motstanderlaget og administrator om forsinkelsen. Motstanderlaget har etter slik beskjed plikt til å vente i 30 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, med mindre det forsinkede laget opplyser at det heller ikke vil kunne rekke dette tidspunktet. Hvis kampen ikke kan starte innen 30 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, regnes det forsinkede laget som uteblitt og det ventende laget får walk over.

   1. Skulle spiller eller lag oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller eller laget ta kontakt med administrator og motstanderlag for kampen.

   2. Det forventes at spillere og lag skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelse runden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.

  4. Dersom et lag ikke gir beskjed før kampstart om at det er forsinket, regnes det som uteblitt dersom det uten gyldig grunn ennå ikke har møtt når det har gått 15 minutter etter fastsatt kamptidspunkt.

  5. I lagspill kan et lag maks mangle 1 deltaker for å kunne begynne kampen. Stiller laget med færre deltakere, regnes laget som uteblitt.

  Kapittel 3. Kampavvikling

  3.1. Innstillinger

  1. Innstillinger i spillet:

   • Rule Set: Competitive

   • Game mode:

    • BO1 i gruppespill

    • BO3 i sluttspillet og BO5 i gull finalen

   • Map Options:

    • Map Rotation: After a game

    • Map Order: Single Map

    • Return to Lobby: After a game

   • Maps: Tilgjengelige kart er:

    • King's Row, Numbani, Watchpoint: Gibraltar, Dorado, Hanamura, Temple of Anubis, Volskaya, Nepal, Lijiang Tower, Hollywood, Ilios, Route 66, Eichenwalde og Oasis.

   • Hero Options:

    • Hero Selection Limit: 1 per team

    • Role Selection Limit: None

    • Allow Hero Switching: On

    • Respawn as Random Hero: Off

   • Heroes:

    • Alle helter er på, med unntak av helt nye se punkt 3.3.2.

   • Gameplay Options:

    • High Bandwidth: On

    • Control Game Mode Format: Best of 3

    • Health Modifier: 100%

    • Damage Modifier: 100%

    • Healing Modifier: 100%

    • Ultimate Charge Rate Modifier: 100%

    • Respawn Time Modifier: 100%

    • Ability Cooldown Modifier: 100%

    • Disable Skins: Off

    • Disable Health Bars: Off

    • Disable Kill Cam: On

    • Disable Kill Feed: Off

    • Headshots Only: Off

   • Team Options:

    • Team Balancing: Off

  3.2. Kampformat

  1. I gruppespill spilles det tre runder.

   1. Hver runde i gruppespillet er BO1

  2. I playoffs spilles det Singel Elimination.

   1. Hver runde i bracketen er BO3 og BO5 i gull finalen.

  3.3. Valg av kart, restriksjoner og sidevalg

  1. Valg av kart skjer ved bruk av OWdraft.com. På OWdraft.com velgar man “random” på hvem som starter elimineringsprosessen og hvert lag eliminerer kart til det gjenstår det antall kart man skal spille. Det laget som startet som nr. 2 på elimineringen velger hvilken side de vil starte på..

  2. Nye helter og kart som er nye 14 dager eller senere før The gathering er ikke tillatt å bruke.

  3.4. Spillerbytte

  1. Spillerbytter kan ikke foregå under en kamp, og må i forkant godkjennes av en admin.

  Kapittel 4. Spilleregler

  4.1. Tekniske problemer

  1. Om en server går ned midt i en runde vil standardregel være å starte runden på nytt

  2. Hvis en server går ned på runde 2 eller 3 av et Control-kart skal lagene fortsette på samme bane med samme angrepsmål. Admins kan gi seieren til et lag om det kan bevises at laget uansett hadde vunnet om en server går ned.

  4.2. Stopp av spillet

  1. Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å stoppe spillet. Stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.

  2. En administrator kan beordre spillet stoppet, eller stoppe spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.

  4.3. Etter kampen

  1. Det er taperlaget sin plikt og oppgave å rapportere score i turnerings systemet etter kampen, dersom dette ikke blir gjort innen rimelig tid skal vinnerlaget rapportere score.

   1. Dersom lagene er uenige i innrapportert score, skal bevis i form av screenshot eller lignendes fremvises.
  Team name
  Cashuals
  Cocktailselskapet
  Black-Streetbois
  SpillArmeen
  Sons of Torill
  Lord Morty & filths
  Team Thinking
  Budget 1.div
  4Everplat
  The Abusement Park
  mariusdreyerpåfredag
  United Airlines
  Erik og Chris's Danseband
  Derpwatch
  The Fabolous Five & Even
  Jævla Bra Disco
  Born to be Bronze
  Dinklebergssd
  Jaktlaget
  Silver Scrapes
  Vessia Old Boys
  Team KAU
  Stjørdal Pizza & Grill Fedi Kvate
  Sortland Syklubb
  Klippings
  Gubbeguttene og kjæringkreka
  BaconCarry
  Eg glømte team navnet
  2GuD4U
  Free Hugs