Definisjoner

Rettighet til å delta

For å delta må du som deltager ha en (1) gyldig billett i Geekevents. Crew må være registrert som aktivt crew under årets arrangement. Personer som er tilknyttet arrangementet som sponsor må ha gyldig billett i Geekevents. Med gyldig billett kan du delta i både kreative- og spillkonkurranser.

Hvordan deltar jeg?

Logg deg på med din Geekevents-konto (dersom du er crew, bruk din Wannabe konto). Vennligst les regelsettet for den spesifikke konkurransen du tenker å delta i før du melder deg på eller leverer et bidrag.

Lag/grupper skal dannes før du melder deg på en konkurranse. En lagkaptein/leder bør også velges før du går inn i en konkurranse hvor det kreves at du er en del av et lag.

Hvordan vinner jeg?

Du kan vinne en konkurranse ved å slå motstanderne i en turnering/bracket eller gjennom stemmer ("popular vote", jury stemmer eller en kombinasjon av disse). Hver konkurranse har sine egne regler angående dette, så vær sikker på at du er kjent med regelsettet før du deltar i konkurransen.

Konkurranseresultater vil bli annonsert på gathering.org for hver konkurranse.

For å motta en premie må du delta på premieutdelingen. Premieutdelingen vil bli annonsert i den offisielle kalenderen på gathering.org.

Innhold

Alt innsendt materiale du laster opp skal forholde seg til Norsk Lov.

Bryter det Norsk Lov vil du bli diskvalifisert.

Ved opplasting av materiale til denne nettsiden, så bekrefter du at materialet er ditt/deres, og du/dere har de fulle, eller deler av rettighetene som kreves til å distribuere opplastet materiale.

Deltakeren i den aktuelle konkurransen beholder selv opphavsrett og lignende rettigheter til det innsendte materiale. Arrangøren forbeholder seg retten til å benytte seg av alt materiale som er lastet opp for å markedsføre egne arrangement, med mindre annet står spesifisert i den aktuelle konkurransen sine regler.

Opplasteren/Deltageren kan ved henvendelse til arrangør be om at deling av materiale oppheves etter 14 virkedager fra arrangør har mottatt henvendelsen. Dette vil ikke ha tilbakevirkende kraft på allerede delt materiale.

Klager

Alle klager må meldes inn formelt og skriftlig til konkurranseansvarlig innen 30 minutter etter at hendelsen inntraff eller maksimalt 30 minutter etter kampen/runden er avsluttet. Hvis en skriftlig klage ikke er mulig (det vil si strømbrudd etc), bør en verbal melding rettes til konkurranseansvarlig (en verbal klage er ikke gyldig før det er et håndskrevet notat signert av konkurrent og en ansvarlig).

Regeloppdateringer

Det er deltakerens ansvar å sørge for alle regler blir lest og forstått, samt at man opptrer i henhold til de siste publiserte reglene. Unnlatelse av å lese og holde seg oppdatert på reglene er ikke grunnlag for en klage.

Oppdatert regelsett finner du til enhver tid på konkurransens side i konkurransesystemet. The Gatherings crew vil ikke nødvendigvis annonsere endringer i reglene, og det er derfor deltakerens eget ansvar å holde seg oppdatert på eventuelle endringer.

Vær oppmerksom på at det er deltakerens ansvar å sørge for at de er i stand til å spille sine kamper på riktig tidspunkt eller leverer sine bidrag innen fristen. Konkurranser kan kjøres samtidig, og The Gatherings crew kan diskvalifisere en deltaker, et team eller en gruppe som ikke dukker opp eller sender sitt bidrag innenfor fristen.

Minimum deltakere/konkurrenter

Individuelle konkurranser kan ha spesifikke minimumskrav til antall deltakere som kreves for å holde konkurransen. Vennligst sjekk reglene til konkurransen du ønsker å delta i for spesifikk informasjon angående dette.

Hver deltaker kan delta i så mange konkurranser som hen vil, men bare én gang per konkurranse. Det betyr at du ikke kan delta med to forskjellige bidrag eller være en del av to forskjellige lag i en og samme konkurranse.

Tilgjengelighet

Hver deltaker må sørge å være tilgjengelig for de konkurranseansvarlige på viktige tidspunkt i løpet av konkurransen. Dette kan være nær en kommende kamp i en turnering/bracket (30 minutter før og en time etter) eller under godkjenningsperioden for innleverte bidrag. Kommunikasjon vil enten være gjennom konkurransesystemets chat eller på deltakerens registrerte e-postadresse.

Advarsler

En deltaker kan få en offisiell advarsel for følgende:

Diskvalifikasjon

The Gathering forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere, lag eller grupper. En deltaker kan umiddelbart diskvalifiseres for følgende:

Særregler for diskvalifikasjon fra spillkonkurransene:

Særregler for diskvalifikasjon fra Creative-konkurransene:

Definisjoner

A) Materiale betyr materiale underlagt Opphavsrett og Lignende Rettigheter som er avledet fra eller basert på det Lisensierte Materialet og hvor det Lisensierte Materialet er oversatt, forandret, arrangert, transformert eller på annen måte endret på en slik måte som krever tillatelse under Opphavsrett og Lignende Rettigheter tilhørende Lisensgiveren. I de tilfellene det Lisensierte Materialet er et musikkverk, en musikkframføring, eller et lydopptak, er bearbeidet materiale alltid produsert etter denne offentlige lisensen når det lisensierte materialet er synkronisert i tidsbestemt forhold til et bevegelig bilde.

B) Opphavsrett og Lignende rettigheter betyr opphavsrettigheter og/eller lignende opphavsrettigheter, inklusive, men ikke begrenset til, framføring, kringkasting, lydopptak, og databaserettigheter. Uten hensyn til hvordan rettighetene er merket eller kategorisert.

C) Dele/deling/delte betyr å gjøre materialet allment tilgjengelig ved hjelp av hvilket som helst middel eller metode som krever tillatelse under de Lisensierte Rettigheter, slik som reproduksjon, offentlig framvisning, offentlig framføring, distribusjon, formidling, kommunikasjon, eller innførsel, og å gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten på en slik måte at medlemmer av allmennheten selv kan velge sted og tid for tilgang til materialet.

D) Du betyr det individ, eller den juridiske person som utøver de Lisensierte Rettigheter under denne Offentlige Lisens. Din og Ditt har en tilsvarende mening.

E) Arrangør er herunder definert til å være The Gathering’s arrangør, KANDU (Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom).

Sist oppdatert: 23.03.2018